Close
(0) продукт/а
Няма продукти в кошницата.
Продуктови категории
  Filters
  Предпочитания
  Търси

  Уведомление за защита на личните данни

  Уведомление за защита на личните данни

  Това Уведомление за защита на личните данни е в съответствие с Кодекса за защита на лични данни на Б. Браун Медикал, който е неразделна част от Общите условия на електронния магазин на Б.Браун Медикал в България.

  Това Уведомление за защита на личните данни само цели да изясни на купувача приложимите правила и процедури относно защитата на личните данни. В случай, че имате допълнителни въпроси и/или желаете да получите копие от Kодекса за защита на личните данни на Б. Браун Медика ЕООД, моля свържете се с нас на имейл personaldataprotection.bg@bbraun.com, така че да можем да ви предоставим допълнителна информация.

  Принципи

  Събирането и обработване на лични данни се основава на следните принципи:

  • Минимизация
  • Законосъобразност
  • Информираност/Прозрачност
  • Точност
  • Защита на данните на етапа на проектирането
  • Защита на данните по подразбиране
  • Цялостност и поверителност
  • Ограничение на съхранението
  • Отчетност

  Събиране, обработване и предоставяне на лични данни

  Събирането на лични данни има за цел идентифициране на страната, която закупува продуктите чрез електронния магазин. Данните, свързани с адреса за доставка, са необходими за изпълнение на договора.

  На избрания от вас куриер с цел извършване на доставката се предоставят следните данни: две/три имена, телефон, имейл адрес, адрес за доставка.

  Лични данни могат да се предоставят и на компетентни органи в случай, че са изискани в рамките на приложими законови процедури. Във всички останали случаи, ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие.

  Личните данни се обработват и съхраняват за срок до 1 година след закриване на клиентския профил, освен ако не подлежи на по-дълъг законов срок на съхраняване

  Длъжностното лице по личните данни

  Можете да се свържете с длъжностното лице по личните данни на следния имейл адрес: personaldataprotection.bg@bbraun.com

  Права на субектите на личните данни

  Във връзка с вашите лични данни имате всички права по закона и Кодекса за защита на лични данни на Б. Браун Медикал, включително право на възражение и жалба до надзорния орган.

  Субектът на лични данни упражняват правата си чрез писмени искания до длъжностното лице по личните данни, които следва да съдържат:

  • Данни относно Субекта, който упражнява съответното право в обем, който позволява идентифицирането му;
  • Посочване на категориите данни, за които се упражнява съответното право;
  • Посочване на конкретното искане/право, което се упражнява и обстоятелствата, които обосновават упражняването му, както и законово, договорно или друго основание за упражняване на правото;
  • Подпис на Субекта, подал искането.

  Искането се обработва в срок до 5 работни дни от постъпването му, в случай че не е налице правна или фактическа сложност на предмета.

  Споровете относно защитата на лични данни ще бъдат решавани в дух на добро воля и сътрудничество като страните си определят за това срок от 30 работни дни от първите преговори, а при правна и фактическа сложност - 45 работни дни. За преговорите се водят протоколи, а постигнатото съгласие на страните за разрешаване на спора се посочва в писмено двустранно споразумение.