Close
(0) продукт/а
Няма продукти в кошницата.
Продуктови категории
  Filters
  Предпочитания
  Търси

  Политика за доставка

  Политика за доставка на електронен магазин на Б. Браун Медикал - България

  Тази Политика за доставка е неразделна част от Общите условия на електронния магазин на Б.Браун Медикал в България.

  Политиката за доставка урежда правилата, които се прилагат за доставката на продукти, закупени чрез електронния магазин на Б.Браун Медикал в България, от търговци или потребители.

  Начин на доставка

  Доставката на поръчаните продукти се извършва чрез лицензиран пощенски оператор (куриер) до адрес на територията на Република България или до офис на куриер, така както е посочено от вас.

  Поръчаните продукти могат да бъдат получени и на място в дрогерията на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб 64, София Еърпорт Център, сграда А2, партер, помещение А1 в работни дни между 9:00 и 17:00 часа.

  Изпращане

  Закупените продукти ще бъдат изпратени не по-късно от 5 (пет) работни дни след сключването на нашия договор, освен ако не сме ви информирали друго на уебсайта или по имейл.

  В случай че продуктът не е наличен в склада или са налице други непредвидени обстоятелства, срокът за изпращане може да бъде удължен до не повече от 30 (тридесет) дни, считано от сключването на договора.

  Няма да носим отговорност за значими и непредвидими оперативни смущения, забавени или неуспешни доставки, които се дължат на непредвидими причини, включително, но не само прекъсване в производството и работата заради природни бедствия или такива, причинени от човека, недостиг, стачка, локаут, смущения в трафика, официални мерки за контрол, официални изисквания и други случаи на непреодолима сила (особено война, епидемия, пандемия и т.н.). В такива случаи ще ви уведомим навременно за началото и края на такива пречки. Ако доставките се забавят с повече от два месеца в резултат на това, и двете страни имат право да прекратят договора по отношение на продуктите, засегнати от смущенията в доставката.

  Условия за доставка на Куриери

  Доставката се извършва от лицензиран куриер Спиди.

  С избора на куриер се съгласявате и със специфичните условия на доставка на съответния куриер, включително, но не само цени, срокове, разположение на адрес, работно време и т.н. За избягване на съмнение датите и часовете за доставка, така както са установени от куриера, ще бъдат задължителни и обвързващи за вас.

  При невъзможност за доставка при първо посещение на куриер на посочения адрес поради отсъствие или друга причина, куриерът ви информира за посещението по телефон или имейл и ви предоставя данни за контакт за уточняване на ново посещение на адреса или ваше посещение до офис на куриера в рамките на 5 (пет) дни. В случай че вие не се свържете с представителя на куриера до 3 (три) работни дни от съобщението по телефон или имейл или при невъзможност за доставка при второ посещение на адреса, или при неоснователен отказ да приемете поръчаните продукти, ние си запазваме правото да прекратим едностранно договора с уведомление с незабавно действие и да претендираме претърпените вреди.

  Когато сте избрали доставката да се извърши в офис на куриер, имате задължение да я потърсите там и приемете не по-късно от 7 (седем) работни дни от съобщението на куриера по телефон или имейл, че пратката се намира в съответния офис. В случай, че не изпълните това задължение, ние си запазваме правото едностранно да прекратим договора с уведомление с незабавно действие и да претендираме претърпените вреди.

  Вие имате право да проверите съдържанието на пратката преди да я приемете от куриера, но нямате право да разопаковате продукт, изпробвате или по какъвто и да е начин да нарушавате първичната опаковка.

  Отговорност на Купувача за неуспешна доставка

  Купувачът отговаря за неуспешна доставка във всеки от следните случаи:

  • посочили сте неверен, неактуален, неточен или непълен адрес;
  • отсъствате от адреса за доставка и при двете посещения на представител на куриер, освен в случай на ваша обективна невъзможност;
  • не сте потърсили и приели пратката в офис на куриер в срок, когато е посочен този метод на доставка.

  В случай на неуспешна доставка вие се задължавате да възстановите всички разходи, платени от нас за вашата доставка, потвърдени от куриера.

  В случай на който и да е от гореспоменатите случаи на неуспешна доставка, всички рискове за съхранение и транспортиране, включително свързани със случайно унищожение, загуба или увреждане на поръчаните продукти, ще бъдат носени от вас.

  Приемане на поръчаните продукти при доставка

  Вие сте задължен да приемете поръчаните продукти, в случай че те са Ви доставени в незасегната и ненарушена първична опаковка и без видими недостатъци или увреждания.

  При приемането на поръчаните продукти нямате право да ги изпробвате и разопаковате като условие за тяхното приемане.

  Цени на куриери (подлежат на актуализиране от време на време)

  SPEEDY/ СПИДИ             

  Тегло

  кг

  Доставка до адрес

  лева

  Доставка до офис

  лева

  До 1 кг 5.41 4.15
  1-3 кг 6.58 4.15
  3-6 кг 10.90 5.90
  6-10 кг 12.12 7.34
  10-20 кг 19.27 13.34
  20-30 кг 26.06 лв + 0.54 лв за всеки следващ кг 12.80 лв + 0.54 лв за всеки следващ кг